MDPRojekt Posadzki przemysłowe
Jak żaden inny element budowlany posadzki  przemysłowe  wywierają ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego lub magazynu z uwagi na ekstremalne obciążenia jakim są poddawane.

Aby sprostać wysokim wymogom Klienta oraz zagwarantować optymalne rozwiązanie „MD PROJEKT„ specjalizuje się w wykonawstwie zróżnicowanych systemów posadzek przemysłowych.

 

Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez „MD PROJEKT”

I. Płyty posadzkowe

1. Płyta posadzkowa zbrojona włóknem rozproszonym lub w zależności od projektu siatkami stalowymi.

 • płyty dylatowane
 • płyty bezdylatacyjne wielko powierzchniowe

2. Jastrychy  cementowe jako podkład pod płytki, wykładziny, żywice i inne

II. Posadzki  przemysłowe

Na wykonane płyty posadzkowe opisane w punkcie 1,2 proponujemy poniższe technologie wykonania posadzek przemysłowych:

1. utwardzenie powierzchniowe materiałem trudnościeralnym  dozowanym w ilości ok. 4 –5 kg/m2,
    uznanych producentów np  Korodur, Sika, Flor-Top , Bautech, Fosroc, Tybet  i inne zgodnie z projektem wg. palety kolorów producenta.
2. utwardzenie powierzchniowe  materiałem trudnościeralnym z dodatkiem  opiłków metalu ,
3. utwardzenie powierzchniowe materiałem trudnościeralnym  dozowanym   w ilości ok. 8-12 kg/m – metoda „mokre na mokre”
4. nawierzchnie z płytek ceramicznych,
5. nawierzchnie z  żywic :

a) systemy garażowe  z żywic poliuretanowo- epoksydowych

b) bezspoinowe posadzki z żywic lanych w wersji gładkiej lub antypoślizgowej z cokołami przyściennymi  wg palety RAL, epoksydowe, poliuretanowe, poliestrowe,winylowe, metakrylowe uznanych producentów krajowych i zagranicznych np. Sarzyna S.A. Polska , FUX RAD – Renningen – Niemcy, Technifloor – Szwajcaria , Sto – Ispo Niemcy i innych zgodnie z warunkami techniczno finansowymi Inwestor
c) wielowarstwowe nawierzchnie żywiczne antyelektrostatyczne oraz chemoodporne producentów jak wyżej


TECHNOLOGIA  WYKONANIA WYŻEJ  WYMIENIONYCH  SYSTEMÓW


1.0 Przygotowanie podłoża przez Zleceniodawcę lub Inwestora.

Po zdjęciu warstwy humusu poniżej projektowanego poziomu posadzki należy  wykonać nasyp kontrolowany z piasku średniego , zagęszczonego. Wymagany wskaźnik  zagęszczenia gruntu wg PN-68/B-06050 „Roboty ziemne. Warunki techniczne  wykonania”  Ip>= 0,95  Proctor’a  wg próby  normalnej oraz Ev2  ³ 80 MN/m2 i Ev2/ Ev1 £ 2,5.
Równość podbudowy  należy wykonać  z dokładnością  do ( ±1 cm).

 WARIANT    I
Płyta betonowa+zbrojenie rozproszone+powierzchniowe utwardzenie materiałem trudnościeralnym.
Przykładowa budowa warstwowa:

 • dostarczenie  i ułożenie na podłożu z zakładem 1 x  folii PE gr. 0,2  mm,
 • wykonanie dylatacji obwodowej z pianki gr. 5 mm,
 •  wykonanie dyblowania dylatacji roboczych pól dziennych prętami  stalowymi (kl. Stali A0) i 18 mm w rozstawie  co 30 cm lub zastosowanie profili dylatacyjnych DELTA, OMEGA itp. zabezpieczających brzegi dylatacji dziennych ,
 • ułożenie betonu min. B 25  o  grubości zgodnej z projektem  zbrojonego włóknem stalowym w ilości wymaganej projektem oraz mechaniczne zawibrowanie ,
 • wykonanie utwardzenia  powierzchniowego  poprzez mechaniczne wtarcie trudnościeralnego środka :
  • utwardzenie powierzchniowe materiałem trudnościeralnym  dozowanym w ilości ok. 4 –5 kg/m2,
  • utwardzenie powierzchniowe  materiałem trudnościeralnym z dodatkiem opiłków metalu  ,
  • utwardzenie powierzchniowe materiałem trudnościeralnym  dozowanym  w ilości ok. 8-12 kg/m2                                                                                   
 • naniesienie środka pielęgnacyjnego
 • nacięcie dylatacji w polach max 6 x 6 m ,
 • wypełnienie dylatacji  masą plastyczną  ( min. 4 tyg. po wykonaniu  posadzki).
   
 • Równość docelowa posadzki wg normy  DIN 18 202 .

  Wydajność  dzienna brygady : ok.  2.000 m2
 • Zastosowanie.
  Warsztaty, zakłady produkcyjne, magazyny wysokiego składowania, składy materiałów budowlanych, przemysł samochodowy, przedsiębiorstwa przeładunkowe, przemysł spożywczy oraz wiele innych.

  WARIANT    II
  Płyta betonowa+zbrojenie siatkami stalowymi+powierzchniowe utwardzenie materiałem trudnościeralnym.


           Przykładowa budowa warstwowa:

 • dostarczenie  i ułożenie na podłożu z zakładem 1 x  folii PE gr. 0,2  mm,
 • wykonanie dylatacji obwodowej z pianki gr. 5 mm,
 • wykonanie dyblowania dylatacji roboczych pól dziennych prętami  stalowymi  (kl. Stali A0)  fi 18 mm w rozstawie  co 30 cm lub zastosowanie profili dylatacyjnych DELTA, OMEGA itp. zabezpieczających brzegi dylatacji dziennych ,
 • ułożenie betonu min. B 25  o  grubości zgodnej z projektem  zbrojonego siatkami stalowymi  w ilości  wymaganej projektem oraz mechaniczne zawibrowanie ,
 • wykonanie utwardzenia  powierzchniowego  poprzez mechaniczne wtarcie trudnościeralnego środka :
  • utwardzenie powierzchniowe materiałem trudnościeralnym  dozowanym w ilości ok. 4 –5 kg/m2,
  • utwardzenie powierzchniowe  materiałem trudnościeralnym z dodatkiem opiłków metalu  ,
  • utwardzenie powierzchniowe materiałem trudnościeralnym  dozowanym w ilości ok. 8-12 kg/m2                                                                                         
 • naniesienie środka pielęgnacyjnego  ,
 • nacięcie dylatacji w polach max 6 x 6 m ,
 • wypełnienie dylatacji  masą plastyczną ( min. 4 tyg. po wykonaniu posadzki)

Równość docelowa posadzki wg normy  DIN 18 202 .

Wydajność  dzienna brygady : ok. 1 200 m2
Zastosowanie.
Warsztaty, zakłady produkcyjne, magazyny wysokiego składowania, składy materiałów budowlanych, przemysł samochodowy, przedsiębiorstwa przeładunkowe, przemysł spożywczy oraz wiele innych.           

WARIANT III
Płyta betonowa+zbrojenie siatkami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym+mechaniczne zatarcie pod inne technologie wykończeniowe.

Przykładowa budowa warstwowa:

 • dostarczenie  i ułożenie na podłożu z zakładem 1 x  folii PE gr. 0,2  mm,
 • wykonanie dylatacji obwodowej z pianki gr. 5 mm,
 • wykonanie dyblowania dylatacji roboczych pól dziennych prętami  stalowymi  (kl. Stali A0)  fi 18 mm w rozstawie  co 30 cm lub zastosowanie profili dylatacyjnych DELTA, OMEGA itp. zabezpieczających brzegi dylatacji dziennych ,
 • ułożenie betonu min. B 25  o  grubości zgodnej z projektem  zbrojonego siatkami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym  w ilości  wymaganej projektem oraz mechaniczne zawibrowanie i zatarcie w zależności od zastosowanej technologii wykończenia posadzki pod:
  • wszelkiego rodzaju wykładziny przemysłowe
  • nawierzchnie z płytek ceramicznych,
  • nawierzchnie z  żywic
 •        pielęgnacja płyty posadzkowej  ,
 •        nacięcie dylatacji w polach max. 6 x 6 m ,

Równość docelowa posadzki wg normy  DIN 18 202 .

Wydajność  dzienna brygady : ok. 2 000 m2

WARIANT   IV

Posadzki z płytek ceramicznych
Przykładowa budowa warstwowa:

 • płyta  betonowa ,
 • płytki ceramiczne wg uzgodnienia z inwestorem,

Płytki układane są  w uzgodnieniu z inwestorem obiektu z materiału powierzonego lub własnego. Rodzaj  płytek sprawdzany jest przez nas pod względem odporności na obciążenia użytkowe panujące w obiekcie oraz dobierany pod względem klasy ścieralności.

WARIANT    V
Posadzki z żywic
Podłoże pod posadzkę na  bazie żywic syntetycznych

Podstawowe wymogi technologiczne:

 •  wytrzymałość  podłoża betonowego  minimum klasy B 25 (  jastrychu cementowego ZE 30),
 •  równość podłoża betonowego zgodnie z DIN 18202 rubryka 3 poz. 3,
 • wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym
 •  powierzchniowa wytrzymałość betonu na odrywanie : badanie wg próby „pull off” nie powinno  dać wyniku poniżej 1,5 MPa,
 •  okres dojrzewania betonu : min. 28 dni, wilgotność podłoża betonowego  nie powinna być większa niż 4 %,
 •  podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami  itp.

Przykładowy zakres prac dla dwuwarstwowej posadzki przemysłowej na bazie żywic epoksydowych:                                                  

 •  bezpyłowe śrutowanie podłoża betonowego,
 •  ułożenie żywicznej warstwy gruntująco – przyczepnej  wraz z naniesieniem piasku kwarcowego Q2, w celu wyrównania nierówności i zwiększenia przyczepności,
 •  ułożenie  żywicznej  warstwy  trudnościeralnej,
 • nacięcie i wypełnienie dylatacji

Właściwości:

 • całkowita grubość posadzki  mieści się w granicach  ok. 1 – 2  mm,
 • struktura   gładka,
 • kolorystyka wg. życzenia Inwestora zgodnie z paletą  RAL,
 • po upływie  24 godzin od ułożenia posadzka nadaje się do chodzenia, a po upływie 7 dni osiąga całkowitą odporność chemiczną i mechaniczną,

Posadzki z żywic  tworzą jednolitą , bezporową ,zdylatowaną lub pozbawioną fug płaszczyznę. Z jednej strony jest to istotne dla utrzymania higieny, z drugiej – uniemożliwia wnikanie jakichkolwiek substancji. Podłogi nasze nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji, co umożliwia kontakt  z wyprodukowanym towarem. Wannowe wykończenie przyścienne dodatkowo zapewnia  absolutną szczelność. Żywice   zapewniają możliwość indywidualnego doboru kolorystyki oraz doboru struktury  posadzki do wymogów użytkownika.

Skan 1
Skan 2

Pobierz ofertę w pliku PDF

Kontakt


MD PROJEKT
Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.


Biuro handlowe:
Królewiecka 215
82-300 Elbląg

tel.: +48 55 233 12 27

email: biuro@mdprojekt.pl

Filia Wybrzeże:
81-756 Sopot, ul. B. Chrobrego 17 B
tel.: +48 602 10 66 01

KRS: 0000236208
NIP: 578-288-12-69