MD PROJEKT Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.
NIP: 5782881269

ul. Grunwaldzka 2B
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Jak powstają posadzki żywiczne?

Dzięki posadzkom żywicznym można skutecznie zabezpieczyć betonowe nawierzchnie. Postępowanie takie jest szczególnie korzystne w obiektach o charakterze przemysłowym, gdyż poprawia właściwości użytkowe, a nawet wpływa na walory estetyczne. Jednak, aby w pełni korzystać z tych zalet, istotne jest prawidłowe wykonanie posadzki żywicznej.

 

Dlaczego warto zastosować posadzkę żywiczną?

Do wykonania posadzek żywicznych stosuje się kilka typów żywic syntetycznych, wśród których najpopularniejsze są posadzki epoksydowe i poliuretanowe. Spotkamy również powierzchnie wykonywane z materiałów akrylowych oraz z zastosowaniem polimetakrylanu metylu. Pokrycie powierzchni warstwą z żywic syntetycznych poprawia elastyczność betonowej posadzki, dzięki czemu staje się ona odporna na obciążenia i czynniki mechaniczne związane z pracą maszyn, wózków widłowych oraz przemieszczaniem wielkogabarytowych obiektów. Posadzka żywiczna wykazuje również odporność na działanie substancji chemicznych. Jej właściwości antystatyczne i antypoślizgowe ułatwiają pracę w halach oraz rozmaitych zakładach produkcyjnych. Poprawiają też w znaczący sposób bezpieczeństwo pracujących tam osób oraz wszystkich, którzy w nich przebywają. Oferta kolorystyczna uwzględnia upodobania estetyczne odbiorców.

 

Jakich zasad należy przestrzegać podczas wylewania posadzek z żywicy?

 

Zalety posadzek z żywicy wynikają z jej struktury i konstrukcji. Powinna przede wszystkim tworzyć jednolitą, równą powierzchnię. Posadzka żywiczna koniecznie musi być wolna od spoin, fug, uskoków i jakichkolwiek nierówności. Ponadto powinna być idealnie zespolona z nawierzchnią, na której została wylana. Podczas jej wykonywania należy postępować według poniższych zasad:

  • Warunki pracy – posadzkę wykonuje się na posadzce betonowej. Obiekt, w którym przeprowadza się prace, powinien być bardzo dobrze wentylowany, a panująca w nim temperatura nie może spaść poniżej 5o Do wykonawstwa przystępuje się po zakończeniu wszelkich działań budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych.
  • Przygotowanie podłoża – bezwzględnie należy wyrównać wszelkie nierówności Warstwę mleczka cementowego powinno się usunąć mechanicznie, nagromadzony pył i drobiny trzeba odkurzyć. Ewentualne szczeliny czy rysy wymagają zasklepienia właściwymi preparatami, podobnie jak dylatacje na połączeniu pól roboczych czy krawędzi w różnym układzie, które należy wypełnić specjalną masą elastyczną. Wilgotność betonu, nie może być wyższa niż 70%.
  • Wytyczenie cokołu obwodowego – czyli zabezpieczenie taśmą fragmentu ściany ponad miejscem jej styku z posadzką.
  • Wykonanie próby – pozwala ocenić, czy warstwa z żywicy we właściwy sposób wiąże się z betonowym podkładem. Być może będzie konieczne wyłożenie preparatu gruntującego, zwykle stosuje się bezbarwną żywicę gruntującą.
  • Wylewanie pierwszej warstwy – prace rozpoczyna się od cokołu, by następnie pokryć całą powierzchnię. Wylewanie należy przeprowadzać dynamicznie z uwagi na szybkość procesów wiążących. Niekiedy, aby wzmocnić właściwości antypoślizgowe, wysypuje się warstwę piasku.
  • Wykonanie kolejnej warstwy – po całkowitym stwardnieniu pierwszej warstwy, zwykle następnego dnia, ale nie później niż po 24 godzinach. Jeśli wysypywano piasek, to należy oczyścić powierzchnię i przystąpić do wylania kolejnej warstwy.
  • Zabezpieczenie posadzki – po związaniu drugiej warstwy wykonuje się zacieranie mechaniczne, a po nim pokrywa się podłoże warstwą lakieru ochronnego.

Prawidłowo wykonana posadzka powinna przedstawiać jednolitą taflę bez nierówności, a tym samym funkcjonalną i łatwą do utrzymania w czystości.

 Przeczytaj również: Dlaczego wybrać posadzkę żywiczną bezbarwną?

posadzka