MD PROJEKT Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.
NIP: 5782881269

ul. Grunwaldzka 2B
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Polityka komunikacji z klientami i kontrahentami

Celem wprowadzenia niniejszej polityki komunikacji z klientami Przedsiębiorstwa MD Projekt Posadzki Przemysłowe sp. z o.o. jest rzetelne, jasne i przejrzyste informowanie klientów o oferowanych produktach i usługach, a także stworzenie klientom możliwości szybkiego i bezproblemowego kontaktu z pracownikami firmy i zapewnienie im jak najlepszych standardów obsługi i zadowolenia z nabywania usług i produktów Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo MD Projekt Posadzki Przemysłowe zobowiązuje się do:

 • Udzielania rzetelnej informacji o świadczonych usługach i wytwarzanych produktach, zasadach ich użytkowania, eksploatacji i konserwacji oraz wszelkich innych informacji dotyczących wykorzystywania wytwarzanych przez nas posadzek przemysłowych i innych produktów;
 • Przedstawiania informacji w sposób zrozumiały, upewniając się, że klient zrozumiał każdą przedstawioną informację;
 • Przedstawiania rzetelnej wyceny proponowanych usług i dotrzymywania przyrzeczonych cen;
 • Nie zatajania żadnej ważnej informacji dotyczącej ewentualnych trudności eksploatacyjnych określonych rozwiązań użytkowych;
 • Przedstawiania klientom możliwie wielu rozwiązań technologii wykonania posadzek, przekazując rzetelnie wady i zalety każdego z nich;
 • Prezentowania ofert w przejrzysty sposób;
 • Zachowania życzliwości i uprzejmości w stosunku do klienta;

Przedsiębiorstwo MD Projekt Posadzki Przemysłowe sp. z o.o. przedstawia informacje o wyrobach i usługach:

 • w swoim Biurze Handlowym, ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg
 • na swojej stronie internetowej:
 • w Filii Wybrzeże w Sopocie, ul. B Chrobrego 17B
 • poprzez komunikację on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej – w z góry wskazanym terminie lub w ciągu 7 dni od potwierdzonego otrzymania zapytania ofertowego;
 • poprzez komunikację telefoniczną – w ciągu 7 dni od przeprowadzonej rozmowy i złożenia oficjalnego zapytania ofertowego lub w z góry wskazanym terminie;
 • podczas wizyty w u klienta na miejscu (na budowie);
 • w trakcie prezentacji wykonanych realizacji budowlanych dla klientów.

Nasze motto to:

Jakość, jakość, jakość… i dobra wartość dla klienta

I. Zasady kontaktu bezpośredniego pracowników w Biurze Handlowym w Elblągu

 1. Pracownicy Przedsiębiorstwa MD Projekt są do dyspozycji klientów w godzinach i dniach pracy ustalonych przez Kierownictwo firmy.
 2. Pracownicy Przedsiębiorstwa MD Projekt przedstawiają informację zgodnie ze swoją specjalizacją, tak by nie wprowadzać w błąd klienta i by udzielić jak najobszerniejszej informacji;
 3. Pracownicy Przedsiębiorstwa MD Projekt posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i chętnie świadczą usługi doradcze czy projektowe – klienci zawsze mogą liczyć na fachową poradę czy projekt!
 4. Kontakt bezpośredni z klientem traktowany jest priorytetowo, pracownicy zawsze odnoszą się z życzliwością i cierpliwością do klienta.

II. Kontakt telefoniczny z Klientem Przedsiębiorstwa MD Projekt

 1. Rozpoczynając rozmowę telefoniczną pracownik Przedsiębiorstwa MD Projekt zawsze przedstawia się, tak by klient wiedział z kim rozmawia.
 2. Pracownicy Przedsiębiorstwa MD Projekt mogą poprosić klienta o kontakt zwrotny celem przygotowania skrojonej na miarę oferty i późniejszy kontakt ze strony firmy.
 3. Przedsiębiorstwo MD Projekt nie dopuszcza możliwości składania zamówień przez telefon.
 4. Dane telefoniczne do kontaktu klientów są zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz w siedzibie firmy a także w wyszukiwarkach branżowych.

III. Informacja na wydrukach i w formie elektronicznej

Informacje umieszczane na wydrukach i w formie elektronicznej dotyczące produktów i usług Przedsiębiorstwa MD Projekt muszą zawsze:

 • być prawdziwe i przejrzyste - nie dopuszcza się umieszczania nieprawdziwych opisów produktów, cen czy innych informacji wprowadzających w błąd Klienta;
 • eksponować etykę i rzetelność Przedsiębiorstwa;
 • prezentować w jasny i przejrzysty sposób zasady wykonawstwa oraz okresu gwarancyjnego;
 • zachowywać standardy uczciwego współzawodnictwa tj. nie dyskredytować konkurencji;
 • zachowywać odpowiednie standardy estetyczne.

IV. Projektowanie produktów dla Klientów

Przedsiębiorstwo MD Projekt w ramach dbania o dobre relacje z klientami i kontrahentami współpracuje z klientami na zasadzie dwustronnej przy przygotowaniu projektu posadzek na specjalny wzór przeznaczony tylko dla tego klienta. W tym celu Przedsiębiorstwo MD Projekt umożliwia wielokrotny kontakt dwustronny pomiędzy projektantem a klientem.