MD PROJEKT Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.
NIP: 5782881269

ul. Grunwaldzka 2B
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Renowacje nawierzchni posadzek przemysłowych

Renowacje nawierzchni

Z biegiem czasu posadzki niszczą się lub zużywają. Stopniowo na ich powierzchni zaczynają pojawiać się uszkodzenia oraz zarysowania. Zaburza to nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność podłoża. Ulegając degradacji, może ono bowiem ujemnie wpływać np. na logistykę transportową w przedsiębiorstwie, niejednokrotnie kolidując z przepisami BHP. Oferta MD Projekt obejmuje także renowację nawierzchni posadzek i naprawę uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji. W przypadkach renowacji starych nawierzchni – zarówno betonowych, jak i bezspoinowych posadzek do hal magazynowych wykonanych z żywic – po uprzednim oczyszczeniu należy dokonać oceny ich stanu oraz zakresu koniecznych reprofilacji bądź napraw.

Co istotne, różnorodne uszkodzenia pojawiać się mogą pojedynczo lub zbiorczo, dlatego w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy powstała szkoda ulega pogłębieniu, czy też jest jednorazowa. Następnie określamy przyczynę powstania uszkodzenia lub zarysowania, wybieramy sposób naprawy i renowacji i zabieramy się do pracy.

Należy pamiętać, że sposób odnowy posadzki oraz rodzaj użytych materiałów są zależne od powstałej szkody. Warto zatem powierzyć tę pracę wykwalifikowanej ekipie, gdyż tylko wtedy można mieć pewność, że uszkodzenia zostaną naprawione pomyślnie. 

 

Najczęstsze uszkodzenia posadzek

Na powstawanie uszkodzeń posadzek wpływa wiele czynników, które warunkują też charakter szkód. Do najczęstszych zaliczają się duże obciążenia, wibracje oraz tarcie wywoływane przez koła środków transportu. Nie bez znaczenia jest też kontakt z substancjami chemicznymi, które mogą wnikać w strukturę podłoża i osłabiać ją. Do najczęstszych uszkodzeń posadzek można zaliczyć m.in.: zarysowania, pęknięcia, różnego rodzaju ubytki i dylatacje, wykruszenia lub pylenie. Gdy zauważycie Państwo u siebie tego rodzaju zniszczenia, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Z chęcią doradzimy najlepsze rozwiązanie problemu oraz zajmiemy się skuteczną renowacją posadzki.

 

Pielęgnacja i utrzymywanie w czystości posadzek przemysłowych

Aby zachować posadzki w obiektach przemysłowych w dobrym stanie przez wiele lat należy regularnie dbać o ich nawierzchnię, zachowując czystość na co dzień. Zaleca się cykliczne sprzątanie i czyszczenie posadzek stosownie do skali zanieczyszczeń. Do usuwania płytszych zabrudzeń stosuje się najczęściej mopy z wyciskarką, okolice trudnodostępne czyści się przy pomocy urządzeń natryskowo-ssących. Natomiast szorowarki ręczne lub samojezdne stosuje się w przypadku zabrudzeń o większych rozmiarach. Wszelkiego rodzaju maszyny czyszczące winny być zaopatrzone w szczotki o adekwatnej do rodzaju nawierzchni twardości. Jedną z metod zabezpieczania jest też impregnacja posadzki betonowej. Jej celem jest nie tylko poprawa odporności na zabrudzenia, ale też estetyki podłoża. Dlatego dobrze oczyszczone powierzchnie od czasu do czasu należy potraktować odpowiednim preparatem impregnującym. Jest to również jedna z usług, którą oferuje nasza firma.