MD PROJEKT Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.
NIP: 5782881269

ul. Grunwaldzka 2B
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Posadzki utwardzane powierzchniowo i w systemie DST

Posadzki utwardzane powierzchniowo są wykonywane z betonu i charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Ponadto, posadzka utwardzana w systemie DST (dry-shake topping) zachowuje swoje początkowe parametry przez cały okres użytkowania. Ma to szczególne znaczenie w dużych halach produkcyjnych czy magazynowych, w których każda naprawa lub renowacja wymaga wyłączenia obiektu z użytku, a często też relokacji ciężkich elementów wyposażenia. Utwardzanie wierzchniej warstwy betonu jest wykonywane kilkuetapowo i obejmuje naniesienie odpowiedniego środka utwardzającego poprzez jego wielokrotne mechaniczne zacieranie. Czynność tę powtarza się do całkowitego uzyskania odpowiedniej twardości i równości podłoża. Posadzka utwardzana w systemie DST jest wykonywana z zastosowaniem suchych posypek. Natomiast inne posadzki utwardzane powierzchniowo tworzy się z udziałem rozmaitych zapraw i wylewek czy impregnatów. Tak zabezpieczone nawierzchnie charakteryzują się wysoką twardością, szczelnością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne. Mechaniczno-chemiczne utwardzanie posadzek ma na celu zabezpieczenie ich powierzchni przed uszkodzeniami. Taką ochronę warto wziąć pod uwagę już na etapie projektowania, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z nieplanowaną modernizacją posadzek.