MD PROJEKT Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.
NIP: 5782881269

ul. Grunwaldzka 2B
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Na czym polega wypełnianie szczelin dylatacyjnych płyt betonowych?

Posadzki betonowe należą do najpopularniejszych typów nawierzchni - możemy spotkać je m.in. w halach przemysłowych czy magazynach wysokiego składowania. Trwałość i bezawaryjność posadzki betonowej jest zależna od szeregu czynników, do których zalicza się również właściwie przeprowadzona dylatacja.

 

Charakterystyka i rodzaje dylatacji płyt betonowych

Szczeliny dylatacyjne pełnią funkcję zabezpieczającą powierzchnię przed powstawaniem pęknięć w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak obciążenia mechaniczne lub wpływ skrajnych temperatur. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych płyt betonowych stanowi więc jeden z warunków wieloletniego, wolnego od usterek użytkowania tego rodzaju nawierzchni.

 

Posadzki betonowe znajdujące się w pomieszczeniach przemysłowych zazwyczaj poddawane są jednemu z trzech rodzajów dylatacji. Są to:

  • dylatacje skurczowe - ich zadaniem jest neutralizacja oddziaływania sił rozciągających płyty posadzki, przy czym takimi siłami mogą być np. wahania temperatur lub inne efekty uboczne różnych procesów technologicznych. Zastosowanie dylatacji skurczowych pozwala płytom na poruszanie się w wyniku nacisku, tym samym zaś niweluje ryzyko wystąpienia zniszczeń wskutek ich naprężeń.
  • dylatacje konstrukcyjne - wykonywane są przez całą grubość płyty betonowej, przy czym mogą mieć postać tzw. szczelin swobodnych lub nieswobodnych. W przypadku tych pierwszych płyty mają możliwość przesuwania się pionowo, a także w kierunkach poziomym poprzecznym oraz poziomym podłużnym. Z kolei dylatacje nieswobodne ograniczają ruch płyt z wyjątkiem tego w kierunku podłużnym, niekiedy zaś również poprzecznym. Głównym celem dylatacji konstrukcyjnych jest oddzielenie płyty podłogowej od innych elementów konstrukcyjnych (np. ścian czy fundamentów) lub oddzielenie od siebie sektorów o zróżnicowanych wymogach technologicznych.
  • dylatacje robocze - ich zadaniem jest oddzielanie od siebie poszczególnych płyt posadzki na całej ich grubości. Dylatacje takie zazwyczaj powstają w miejscach przerw roboczych stanowiących efekt podziału nawierzchni na fragmenty o wymiarach umożliwiających wykonanie ich w czasie jednej zmiany roboczej.

 Czytaj także: Charakterystyka posadzek antypoślizgowych

posadzka betonowa